top of page
  • Foto van schrijverJohnny

Waarom investeren slimme ondernemers en fleetmanagers nu al in zero-emission voertuigen?

Bijgewerkt op: 9 sep. 2021

De transitie naar zero emission trucks en construction equipment is geen eenvoudige opgave. Toch zien we al veel projecten waarin er vol op wordt getest met elektrische vrachtwagens en bouwmachines. Zulke projecten vergen een grote financiële inspanning. Maar als het dan op op dit moment geld kost, waarom starten er dan steeds meer van deze projecten?

Daar zijn een aantal antwoorden op. Een aantal zullen je verrassen.


Zero-emission zones; uitvoeringsagenda stadslogistiek

Per 1 januari 2025 voeren minimaal 30 Nederlandse steden een uitstoot vrij gebied in voor stadslogisitiek. Lichte en zware bedrijfswagen met een verbrandingsmotor zijn niet meer welkom in die gebieden. Tot 2030 is er een ontheffingsregeling, maar na 01 januari 2030 is het voor geen enkele bedrijfswagen met verbrandingsmotor nog toegestaan om de binnenstad in te gaan. Bedrijfswagens geregistreerd na 1 januari 2025 komen sowieso niet meer in aanmerking voor de ontheffing. Transporteurs moeten dus nú gaan nadenken over de vervangingscycli van hun wagenpark.

Een overzicht met alle voorgenomen ZE-zones in Nederland vind je hier.


Moet je vanaf 2025 elektrische vrachtwagens aanschaffen om ZE-zones te bevoorraden? Dan is nu het moment om kennis op te doen over de mogelijke uitdagingen.


Kilometerheffing voor vrachtwagens (vrachtwagenheffing)

Per 1 januari 2024 wordt de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de Euronorm van het voertuig. Vervuilender, hoe hoger de kilometerprijs. Deze heffing wordt van toepassing op alle A-wegen en een aantal N-wegen. Welke exact vind u hier.

De netto opbrengsten worden geïnvesteerd in het verduurzamen van de vervoerssector. Gemiddelde tarief zal €0,149 per kilometer bedragen. Per 1 januari wordt de businesscase van zero-emission trucks dus een stuk sterker.


Nijenhuis Truck Solutions helpt bedrijven bij het maken van de overstap naar zero-emission trucks om de concurrentiepositie te versterken en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het wegtransport. 

Nijenhuis Truck Solutions kan voor jou verzorgen: 

Masterclasses – Op maat gemaakte kennissessie voor het hele bedrijf.
Strategisch Consultancy -  Aan de hand van belangen en een visie, het opstellen van een plan met daarin middelen en competenties. 
Interim Expert Support – Implementatie van transitieplannen.
Expert Spreker – Spreker op inspiratiesessies, beurzen en online events. 

CO2 doelstellingen truckfabrikanten

De Europese Unie heeft truckfabrikanten een doelstelling van 15% CO2 reductie in 2025 ten opzicht van 2019 opgelegd. In 2030 is deze doelstelling zelfs 30%. Truckfabrikanten kunnen een "korting" op deze doelstelling bewerkstelligen als er een X aantal zero-emission trucks worden geregistreerd. Dit principe kennen we vanuit de personenwagens. Het effect zal zijn dat alle truckfabrikanten elektrische vrachtwagens zullen gaan registreren of bij andere fabrikanten rechten van elektrische of waterstof vrachtwagens zullen opkopen. Dit resulteert in een opschaling van de aantallen geproduceerde elektrische vrachtwagens en dus in een positieve ontwikkeling in de zero-emission truckmarkt.


Euro 7

Aan het eind van 2021 moet duidelijk zijn hoe de regels omtrent de invoering van Euro 7 zullen zijn. Per 2025 zal Euro 7 worden ingevoerd. Door de invoering van Euro 7 wordt het prijsverschil tussen een vrachtwagen met een dieselmotor en een elektrische vrachtwagen een stuk kleiner. Om met een dieselmotor aan de nieuwe Euro 7 norm te kunnen voldoen, zal de uitlaatgasnabehandelingsunit (EAS - Exhaust Aftertreathement System) nóg complexer en dus duurder worden. Terwijl een elektrisch truck natuurlijk helemaal niet zo'n duur nodig systeem is. De prijs van een Euro 7 voertuig gaat dus een stuk hoger zijn dan zijn Euro 6 voorganger.

Uitfaseren verkoop dieselmotoren

De zeven grootste truckfabrikanten van Europa hebben bij monde van de overkoepelende ACEA aangekondigd per 2040 geen fossiel aangedreven voertuigen meer te produceren en te verkopen. Volvo kondigde in 2017 al aan geen nieuwe ontwikkelingstrajecten meer op te zetten voor de dieselmotor. Ook kondigde Daimler aan dat het de productie van de Euro 7 motoren voor het eerst gaat uitbesteden aan een externe partij. Dit heeft alles te maken met de focus op de ontwikkeling van elektrische vrachtwagens.


Greendeal Frans Timmermans

De Europese Green Deal heeft als doelstelling gesteld om Europa in 2050 het eerste klimaat neutrale continent ter wereld te zijn. De doelstelling voor de transportsector is een reductie van CO2 van 90% in 2050. Voor de Europese Green Deal zijn vele honderden miljarden gebudgetteerd. Het kan dus niet anders dat deze doelstellingen op lange termijn effect gaan krijgen op wegtransport op lokaal niveau.


Stikstofdossier

Behalve dat dieselmotor CO2 uitstoten, stoten ze ook NOx uit. Nederland heeft een grote stikstofuitdaging. Minister President Mark Rutte noemde de Stikstofcrisis (voor COVID-19) de grootste crisis na de tweede wereld oorlog. Met name de bouwsector ondervindt hier veel hinder van. Het is dan ook niet verrassend dat bouwbedrijven met grote interesse kijken naar zero emissie vrachtwagens.


Imagoschade

Consumenten hebben steeds meer oog voor de impact van hun aankopen op de wereld. Grote multinationals als IKEA hebben al aangekondigd in 2025 al hun logistiek zero-emission te willen uitvoeren. Maar ook Pepsico en Heineken zijn al vol op in beweging om te transitie naar zero-emission logistiek te maken.


Personeel werven

Met name jongeren (Millennials en Gen Z) willen graag werken bij een bedrijf dat een positieve impact heeft. De kans om een bijdragen te leveren aan een betere wereld komt steeds hoger op de prioriteiten lijst. Een elektrisch wagenpark heeft een zeer positief effect op het imago van een bedrijf. Tesla heeft duizenden sollicitaties per positie terwijl bedrijven in de fossiele brandstoffenmarkt steeds meer moeite hebben om toptalent aan te trekken.


Kortom, er zijn heel wat reden waarom bedrijven nu al starten met het testen van elektrische vrachtwagens en bouwmachines. Voor de stadslogistiek is de periode tot invoering nog maar kort. De businesscase voor elektrische trucks wordt sneller beter en het is de verwachting dat een kloppende businesscase binnen enkele jaren wordt bereikt. De bouw heeft naast de reductie van CO2 ook een uitdaging omtrent stikstof. Maar ook het werven van personeel en imago van het bedrijf kunnen aanjagers zijn van de transitie naar een zero-emission vloot.


141 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page